רשימת קופות מרכזיות לפיצויים

מיטב דש גמל ופנסיה בע''מ מנהלת מספר קופות מרכזיות לפיצויים.
הכספים בקופות אלו מושקעים בהתאם לניתוח של בכירי האנליסטים ומנהלי ההשקעות של מיטב דש וזאת מתוך רצון להשיג תשואות גבוהות ברמת סיכון נמוכה.

קופות מרכזיות לפיצויים של מיטב דש מאפשרות לך המעסיק לצבור כספים על שם העסק לשם תשלום עתידי של פיצויים לעובדיך עפ''י שיקול דעתך.

להלן קופות מרכזיות לפיצויים הקיימות במיטב דש גמל ופנסיה בע"מ :

מיטב דש פיצויים כללי (886)
מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות (1107)
מיטב דש פיצויים - טווח קצר (1372)
מיטב דש פיצויים רבת מסלולים (885)
מיטב דש פיצויים שקלי (1528)
מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה (769)
מיטב דש פיצויים סלע (1276)


לטופס העברה מקופה אחרת לקופת מיטב דש מרכזית לפיצויים לחצו כאן.
לטופס העברה בין מסלולים בקופה מרכזית לפיצויים לחצו כאן.

 

;