מעבר מקרן פנסיה אחרת לקרן פנסיה של מיטב דש

 מעבר עמיתים מקרנות אחרות: 

מעבר מקרנות פנסיה מקיפות אחרות לקרן הפנסיה המקיפה או הכללית של מיטב דש, מתבצע באמצעות טופס בקשת העברה .

במידה ואין ברשותך קרן פנסיה במיטב דש יש לבצע הצטרפות והעברה בתהליך דיגיטלי.

 

מועדי העברה לפי תקנות משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון: החל מ-1/10/2008 ניתן להעביר את היתרה הצבורה בתוך 10 ימי עסקים מהיום שבו הועברה לגוף המנהל של הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה. 

 לתיאום פגישה לתכנון פנסיוני לחצו כאן , מידע נוסף על  קרן הפנסיה של מיטב דש.

 

;