תקנונים של קרנות הפנסיה

איילון מיטב פנסיה מקיפה:

מהדורה מיום 01/11/2021, גרסה 23

מהדורה מיום 01/12/2020, גרסה 22

מהדורה מיום 01/07/2020, גרסה 21

מהדורה מיום 01/06/2018, גרסה 20

מהדורה מיום 01/01/2018, גרסה 19

מהדורה מיום 25/01/2017, גרסה 18 א

מהדורה מיום 01/01/2017, גרסה 17

מהדורה מיום 19/12/2015, גרסה 16

מהדורה מיום 01/01/2015 גרסה 14

מהדורה מיום 14/08/2014 גרסה 13

מהדורה מיום 31/07/2013 גרסה 12

מהדורה מיום 31/07/2013 גרסה 11

מהדורה מיום 01/07/2013 גרסה 10

מהדורה מיום 01/01/2013 גרסה 9

מהדורה מיום 30/09/2012 גרסה 8

מהדורה מיום 22/08/2012 גרסה 7

מהדורה מיום 12/08/2012 גרסה 6

מהדורה מיום 28/08/2011 גרסה 5

מהדורה מיום 14/09/2010 גרסה 4

 

איילון מיטב פנסיה כללית:

מהדורה מיום 17/05/2022, גרסה 21

מהדורה מיום 01/02/2022, גרסה 20

מהדורה מיום 01/12/2020, גרסה 19

מהדורה מיום 01/07/2020, גרסה 18

מהדורה מיום 01/01/2020, גרסה 17

מהדורה מיום 01/09/2019, גרסה 16

מהדורה מיום 24/06/2018, גרסה 15

מהדורה מיום 01/01/2018, גרסה 14

מהדורה מיום 01/01/2017, גרסה 13

מהדורה מיום 15/09/2016 גרסה 12

מהדורה מיום 01/01/2016 גרסה 11

מהדורה מיום 31/07/2013 גרסה 10

מהדורה מיום 01/07/2013 גרסה 9

מהדורה מיום 01/01/2013 גרסה 8

מהדורה מיום 01/01/2013 גרסה 7

מהדורה מיום 22/08/2012 גרסה 5

מהדורה מיום 28/08/2011 גרסה 4

מהדורה מיום 04/08/2011 גרסה 3

 

שינויים שבוצעו בתקנונים

 

פנסיה מקיפה: 

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/11/2021

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/12/2020

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/07/2020

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/06/2018

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2018

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 25/01/2017

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2017

הסבר על שינוי בתקנון מיום 19/12/2015 גרסה 16

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2015 גרסה 14

תקנון מיטב דש פנסיה מקיפה בעקוב אחר שינויים

הסבר על שינוי בתקנון מיום 14/08/2014 גרסה 13

תקנון מיטב דש פנסיה מקיפה בעקוב אחר שינויים

בעקבות השלמת הליך המיזוג בתאריך 31/07/2013 שונה שמה של החברה המנהלת מ"דש גמל ופנסיה בע"מ ל"מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ"

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2013 גרסה 9

הסבר על שינוי בתקנון מיום 22/08/2012 גרסה 7

הסבר על שינוי בתקנון מיום 12/08/2012 גרסה 6

הסבר על שינוי בתקנון מיום 28/08/2011 גרסה 5

הסבר על שינוי בתקנון מתאריך 08/2010


 

פנסיה כללית:

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 17/05/2022

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/02/2022

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/12/2020

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/07/2020

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2020

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/09/2019

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 24/06/2018 

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2018

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2017

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 15/09/2016 גרסה 12

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2016 גרסה 11

בעקבות השלמת הליך המיזוג בתאריך 31/07/2013 שונה שמה של החברה המנהלת מ"דש גמל ופנסיה בע"מ ל"מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ"

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2013 גרסה 8

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2013 גרסה 7

הסבר על שינוי בתקנון מיום 28/08/2011 גרסה 4

 

;