קרנות פנסיה

 

מדף זה ניתן להגיע למידע נרחב בנושא קרנות פנסיה, כולל חוק פנסיה חובה (חוק הפנסיה לשנת 2008), סוגים שונים של פנסיה (ע"ע פנסיה מקיפה מול כללית), הטבות מס בהקשר פנסיוני ועוד.

לקריאה נוספת, לחץ על הנושא הרלוונטי לך ביותר:

כיצד מצטרפים לקרנות הפנסיה של מיטב?

אופן ביצוע הפקדות לקרן הפנסיה

רשימת תשואות, נכסים ומסלולי קרנות הפנסיה של מיטב

לשירות לקוחות מיטב

חוק פנסיה חובה - על חוק הפנסיה משנת 2008

פנסיה והטבות מס לשכירים - גובה תקרת הזיכוי במס בהפקדות לחיסכון פנסיה

שימור זכויות פנסיה לאחר עזיבת עבודה - על האפשרות לשמר את זכויות הפנסיה לאחר עזיבת מקום עבודה

הגשת תביעה לפנסיית נכות

מעקב למקבלי פנסיית נכות

בקשה לקבלת פנסיית זקנה - מהווה מעין "משכורת לכל החיים"

מעבר מקרן פנסיה אחרת לקרן פנסיה של מיטב

שירות מסלקה פנסיונית

מסלולי ביטוח בקרנות הפנסיה שלנו

דוחות של קרנות הפנסיה

תקנונים של קרנות הפנסיה

מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור

מידע על קרן פנסיה ברירת מחדל 

קרן פנסיה לעצמאים - כל המידע - יתרונות, הטבות,  שיעור ההפקדות הפנסיוני המותר לעצמאיים, זיכויי מס ועוד

הטבות מס

ביטוח משנה בקרן הפנסיה מיטב

 נספחים אקטואריים 01.06.2018

 

;