עזיבת עבודה - פנסיה

כלקוח מיטב פנסיה מקיפה או פנסיה כללית במסלול עם כיסוי ביטוחי, תהנה מתוכנית פנסיה ייחודית המותאמת באופן אישי לצרכיך ומגנה על זכויותיך הפנסיוניות בעת הפסקת עבודה. מיטב פנסיה מעניקה לך, העובד השכיר, הגנה לתקופה של עד חמישה חודשים, במהלכם נשמרים הכיסויים הביטוחים לנכות ושארים באופן מלא. בעת עזיבת עבודה או הפסקת תשלומים.

במקרה שעזבת את מקום עבודתך, קיימות שתי דרכים לשמור על זכויותיך בקרן הפנסיה. האחת, המשך חברות בקרן, באופן עצמאי, המחייבת הפקדות בשיעור שלא יפחת מ - 250 ₪ לחודש.
השניה, רכישת ריסק זמני (תשלום מופחת) המשמר את מרכיבי הביטוח לנכות ושאירים בלבד, באמצעות תשלום חודשי מופחת. התקופה המקסימלית לתשלום פרמיית הביטוח היא עד 24 חודשים (כולל 5 החודשים) או מתקופת החברות בקרן (הקצר מבין השניים).

תהליך זה נועד לסייע לך, הלקוח השכיר, להגן על זכויותיך בתקופה של החלפת מקום עבודה.

שיעורי התשלום החודשי לתוכנית קרן פנסיה מקיפה כפופים לתקנות מס הכנסה, והוראות משרד האוצר.

 

;