דוחות | קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי לשעבר

דיווח תשואה לאפיק

מיטב דש פנסיה מקיפה (מ"ה 1032) 

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פנסיה מקיפה מסלול מניות

פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פנסיה מקיפה מקבלי קצבאות

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

 

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

 

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

 

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

 

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

 

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

   

רבעון ראשון 2020

 

 

מיטב דש פנסיה כללית (מ"ה 1177)

פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פנסיה כללית מקבלי קצבאות

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

 

רבעון ראשון 2021

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

 

רבעון רביעי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

 

רבעון שלישי 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

 

רבעון שני 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

 

רבעון ראשון 2020

 

דיווח עיסקאות עם צדדים קשורים

מיטב דש פנסיה מקיפה (מ"ה 1032)   מיטב דש פנסיה כללית (מ"ה 1177)
שנת 2020 שנת 2020
שנת 2019 שנת 2019
שנת 2018 שנת 2018
שנת 2017 שנת 2017

 

דיווח הוצאות ישירות מהקופה

מיטב דש פנסיה מקיפה (מ"ה 1032)   מיטב דש פנסיה כללית (מ"ה 1177)
שנת 2020 שנת 2020
שנת 2019 שנת 2019

 

דוח חודשי לקופה

לחצו כאן

 

רשימת נכסים רבעונית

מיטב דש פנסיה מקיפה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פנסיה מקיפה מסלול מניות

פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פנסיה מקיפה מקבלי קצבאות

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

 

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

 

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

 

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

 

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

 

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

   

רבעון ראשון 2020

 

 

מיטב דש פנסיה כללית

פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פנסיה כללית מקבלי קצבאות

פנסיה מאוחדת

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021

רבעון שני 2021 רבעון שני 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

רבעון ראשון 2021

   

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

רבעון רביעי 2020

   

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

רבעון שלישי 2020

   

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

רבעון שני 2020

   

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

רבעון ראשון 2020

   

 

אישור רו"ח על רשימת נכסים רבעונית

מיטב דש פנסיה מקיפה (מ"ה 1032)   מיטב דש פנסיה כללית (מ"ה 1177)
שנת 2020 שנת 2020
שנת 2019 שנת 2019

 

דוח כספי קופה

מיטב דש פנסיה מקיפה (מ"ה 1032)   מיטב דש פנסיה כללית (מ"ה 1177)
רבעון שלישי 2021 רבעון שלישי 2021
רבעון שני 2021 רבעון שני 2021
רבעון ראשון 2021 רבעון ראשון 2021
רבעון רביעי 2020 רבעון רביעי 2020
רבעון שלישי 2020 רבעון שלישי 2020
רבעון שני 2020 רבעון שני 2020
רבעון ראשון 2020 רבעון ראשון 2020
רבעון רביעי 2019 רבעון רביעי 2019
רבעון שלישי 2019 רבעון שלישי 2019
רבעון שני 2019 רבעון שני 2019
רבעון ראשון 2019 רבעון ראשון 2019
רבעון רביעי 2018 רבעון רביעי 2018
רבעון שלישי 2018 רבעון שלישי 2018
רבעון שני 2018 רבעון שני 2018
רבעון ראשון 2018 רבעון ראשון 2018
רבעון רביעי 2017 רבעון רביעי 2017
רבעון שלישי 2017 רבעון שלישי 2017
רבעון שני 2017 רבעון שני 2017

תקנונים

מיטב דש פנסיה מקיפה (מ"ה 1032) 

מהדורה מיום 01/07/2021
מהות השינויים במהדורה מיום 01/07/2021
מהדורה מיום 17/08/2020

מהות השינויים במהדורה מיום 17/08/2020
מהדורה מיום 01/06/2020
מהות השינויים במהדורה מיום 01/06/2020
מהדורה מיום 01/04/2018
מהות השינויים במהדורה מיום 01/04/2018
מהדורה מיום 01/01/2018
מהות השינויים במהדורה מיום 01/01/2018
מהדורה מיום 08/05/2017
מהות השינויים במהדורה מיום 08/05/2017
מהדורה מיום 12/02/2017
מהות השינויים במהדורה מיום 12/02/2017
מהדורה מיום 27/11/2016
מהות השינויים במהדורה מיום 27/11/2016
מהדורה מיום 01/01/2016
מהות השינויים במהדורה מיום 01/01/2016
מהדורה מיום 31/12/2014
מהות השינויים במהדורה מיום 31/12/2014
מהות השינויים במהדורה מיום 28/12/2014
מהדורה מיום 01/07/2013
מהות השינויים במהדורה מיום 01/07/2013

מיטב דש פנסיה כללית (מ"ה 1177)

מהדורה מיום 01/07/2021
מהות השינויים במהדורה מיום 01/07/2021
מהדורה מיום 22/11/2020

מהות השינויים במהדורה מיום 22/11/2020
מהדורה מיום 01/07/2018
מהות השינויים במהדורה מיום 01/07/2018
מהדורה מיום 01/01/2018
מהות השינויים במהדורה מיום 01/01/2018
מהדורה מיום 08/05/2017

מהות השינויים במהדורה מיום 08/05/2017
מהדורה מיום 27/11/2016
מהות השינויים במהדורה מיום 27/11/2016
מהדורה מיום 01/01/2016
מהות השינויים במהדורה מיום 01/01/2016
מהדורה מיום 28/12/2014
מהות השינויים במהדורה מיום 28/12/2014
מהדורה מיום 01/07/2013
מהות השינויים במהדורה מיום 01/07/2013
 

מדיניות השקעה

הצהרת מדיניות השקעה 2021
מדיניות השקעה החל מיום 30/06/2020
הצהרת מדיניות השקעה 2020
מדיניות השקעות החל מיום 28/05/2019
מדיניות השקעות החל מיום 11/04/2019

;