פנסיה חובה

בתחילת 2008 נכנס חוק פנסיה חובה לתוקף, זאת לאחר ששר התמ"ת, מר אלי ישי חתם על צו הרחבה, שמשמעותו היא, שכל עובד במדינת ישראל, בכל מקום עבודה, זכאי להיות מבוטח בתוכנית פנסיה. צו זה מעניק למיליון עובדים חסכון לפנסיה ומספק להם ביטחון כלכלי לשנות הפרישה, ההולכות ומתארכות, נוכח העלייה בתוחלת החיים.
העלאת נושא פנסיה חובה לסדר היום הציבורי, מוביל כיום עובדים רבים לבדוק את זכויותיהם ולהקדיש מחשבה גם לנושא חשוב זה, ואין ספק, כי המהלך נחשב לאחד החשובים שבוצעו בשוק העבודה ואחד ההישגים החברתיים החשובים של השנים האחרונות.

 

בית ההשקעות מיטב דש, מעניק למעסיקים ולעובדים את מירב המידע והפתרונות הטובים ביותר בנושא פנסיה חובה, כאשר ניהול השקעות כספי קרן הפנסיה מבוצע בהתאם לניתוח של בכירי האנליסטים ומנהלי ההשקעות במיטב דש.

עיקרי החוק

מי זכאי
חוק פנסיה חובה מתייחס לכל שכיר, בכל מקום עבודה, החל מגיל 20 לאישה ו-21 לגבר, למעט אלה הזכאים לפנסיה תקציבית או מצויים בהסדר הכולל תנאים עדיפים. ההסדר הפנסיוני, חייב לכלול קצבת פרישה חודשית וכיסויים למקרה נכות ומוות.

מי עוד זכאי
עובד שכיר, אשר הגיע לוותק הנדרש של 6 חודשי עבודה לפחות, זכאי להסדר פנסיוני. יתרה מכך, עובד אשר החל לעבוד במקום עבודה, כשהוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להפרשה לפנסיה, לאחר 3 חודשים, רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו.

העובד קובע
ההסדר, שתקף החל מראשית 2008, קובע שחלה חובה על כלל המעסיקים במדינת ישראל לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני, הכולל כיסוי למקרה מוות ונכות. בנוסף, זכות הבחירה בתוכנית הפנסיונית, באם זו קרן פנסיה חובה או תוכנית קצבה ובגוף המנהל ניתנת לעובד עצמו, והוא זה שיקבע ויורה למעבידיו באיזו תוכנית ולאיזה גוף מנהל יפקיד עבורו המעביד.


אין פטורים
היה והעובד לא יורה למעבידו על זהות התוכנית, אין המעביד פטור מלבטח את עובדו. עליו להחליט על התוכנית בה יבטח אותו, להפריש לתוכנית זו כספים, ולהודיע על כך לעובד בכתב.

 


מי לא זכאי
הצו לא חל על מי שטרם מלאו לו 20 שנים לגבי אישה ו-21 שנים לגבי גבר, על עובד שהגיע לגיל פרישה, או על עובד הזכאי לפנסיה תקציבית בתנאים העדיפים.


תקרת הפקדה בקרן פנסיה חובה
השכר שבגינו חייב המעביד להפקיד עבור עובדו לתוכנית פנסיונית, הינו השכר לתשלום פיצויי פיטורין ועד לתקרה בגובה השכר הממוצע במשק. בשנת 2017 יופרש סכום השווה ל-18.5% מן השכר, מידי חודש (6.5% עובד, 6% מעביד ו- 6% פיצויים).

למידע נוסף על אחוזי הפקדה אפשריים, לחצו כאן

;