בקשה לקבלת פנסיית זיקנה

פנסיית זקנה הינה תשלומים חודשיים שוטפים אשר ישולמו למבוטח מגיל פרישתו למשך כל ימי חייו (מעין משכורת לכל החיים) ולאחר מותו של המבוטח, יקבלו בן/בת הזוג של העמית 30%-100% מהפנסיה של הפנסיונר למשך כל החיים (בהתאם למסלול שנבחר ביום היציאה לפנסיה).

גובה פנסיית הזקנה מחושב ע"י חלוקה של הכספים שנצברו בקרן הפנסיה במקדם סטטיסטי שנקבע ע"י קרן הפנסיה במועד הפרישה.


לטופס בקשה לקבלת פנסיית זקנה יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. צילומי תעודות זהות + ספחים מלאים של הפורש/ת ובן/בת הזוג. במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש להעביר צילום גם של החלק האחורי.
2. צילום המחאה (צ'ק) או אישור ניהול חשבון מסניף הבנק בו מתנהל חשבון העמית.
3. טופס 101.
4. רלוונטי לבעלי הכנסה נוספת -  במידה וקיימות הכנסות נוספות לפורש, יש לצרף אישור תיאום מס מרשות המיסים עם הנחיות על שיעור המס לניכוי מהקצבה החודשית.

;