רשימות נכסים רבעוניות

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2022

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P 500

 

רשימת נכסים מאוחדת - קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2021

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P 500

 

רשימת נכסים מאוחדת - קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2021

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P 500

 

רשימת נכסים מאוחדת - קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2021

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P 500

 

רשימת נכסים מאוחדת - קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2021

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P 500

 

רשימת נכסים מאוחדת - קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2020

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P 500

 

רשימת נכסים מאוחדת - קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2020

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית  מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2020

קרן פנסיה מקיפה - 163

איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

איילון מיטב מקיפה הלכה

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

איילון מיטב מקיפה מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

קרן פנסיה כללית - 660

איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה 

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2020

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית  מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

 רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2019

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

איילון מיטב כללית  מניות

איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

​ 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2019

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

 איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

 איילון מיטב כללית  מניות

 איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2019

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - 2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

 איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

 איילון מיטב כללית  מניות

 איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2019

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

 איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

 איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

 איילון מיטב כללית  מניות

 איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

 איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ- מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

 איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

 איילון מיטב כללית  מניות

 איילון מיטב כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

 

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

 איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

 איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ- מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

 איילון מיטב כללית  מניות

 איילון מיטב כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

 איילון מיטב מקיפה לבני 50 עד 60

 איילון מיטב מקיפה לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב מקיפה הלכה

 איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניות

 איילון מיטב מקיפה אג"ח ללא מניות

 איילון מיטב מקיפה  מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה פסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

 איילון מיטב מקיפה  פנסיונרים

איילון מיטב מקיפה פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

 איילון מיטב כללית לבני 50 ומטה

 איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60

 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה

 איילון מיטב כללית הלכה

 איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

 איילון מיטב כללית  מניות

 איילון מיטב כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל מ - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

 

 

;