קרן פנסיה - שאלות ותשובות

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מוצר פיננסי, המאפשר לחוסך לקבל קצבה חודשית לכל ימי חייו עם הגיעו לגיל פרישה.  כמו כן, מאפשרת קרן פנסיה לקבל כיסוים ביטוחיים, במהלך תקופת החיסכון, של אובדן כושר עבודה ('נכות') ופנסיית שארים במקרה של מוות (חס וחלילה). גיל הפרישה לפנסיה עומד כיום על 67 לגברים ולנשים, יחד עם זאת כל עמית רשאי להתחיל לקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה החל מגיל 60.

מהו השכר הקובע לפנסיה?

השכר שעל פיו נקבע גובה פנסיית נכות ופנסיית השאירים. שכר זה נקבע לפי נוסחה המצוינת בתקנון קרן הפנסיה.

איך נקבע השכר הקובע לפנסיה?

השכר הקובע מחושב בהתאם להגדרה שלו בתקנון קרן הפנסיה ומושתת על ממוצעים של השכר שמחושב מההפקדות השוטפות של העמית נכון למועד האירוע. חישוב הממוצע הינו עד 24 חודשים לפני התרחשות האירוע.

איך נקבעת קצבת הזקנה?

חישוב קצבת הזקנה מתבצע על ידי חלוקת יתרת הכספים בקרן הפנסיה במקדם אשר נקבע במועד הפרישה. התוצאה של חלוקה זו קובעת את הקצבה החודשית.

הפרשות/הפקדות לקרן פנסיה - איך זה עובד?

ניתן לבצע הפקדה לקרן הפנסיה הן במעמד שכיר והן במעמד עצמאי. נכון לשנת 2019, מעסיק מחויב להפריש 6% מחלק העובד, 6.5% מחלק המעסיק ו-6% עבור רכיב הפיצויים.

מהי תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה?

בקרן פנסיה קיימת תקרת הפקדה שהיא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

באיזה גיל מומלץ להתחיל לחסוך לפנסיה?

לאור העובדה שהקצבה מחושבת על בסיס היתרה שנצברה בקרן הפנסיה, מכאן שככל שהצבירה תהיה גדולה יותר כך הקצבה תהיה גדולה יותר. לכן, רצוי להתחיל לבצע הפרשות לקרן הפנסיה בגיל מוקדם ככל הניתן.

מהו חוק פנסיה חובה?

חוק פנסיה חובה*, שהתקבל ונכנס לתוקף בשנת 2008, קובע כי המעסיק חייב לבצע הפשרות לפנסיה חובה, מהמשכורת של כל עובד מעל גיל 21 המועסק אצלו יותר משישה חודשים. עובד אשר מתחיל לעבוד אצל מעסיק וכבר יש ברשותו הסדר פנסיוני, יהיה זכאי לתשלומים לקרן הפנסיה החל ממועד תחילת עבודה ואחרי ותק של 3 חודשים.

השכר שממנו מופרשים הכספים, הינו שכר הבסיס – ללא שעות נוספות, השלמות או בונוסים.

האם ניתן למשוך כספי פנסיה לפני תחילת קבלת קצבת זקנה?

חיסכון בקרן פנסיה נועד לקבלת קצבה. אם החוסך מעונין למשוך את הכספים שלא בצורת קצבה, הוא יהיה מחויב במס שבירה בגובה של 35% על חלק התגמולים - רכיב הפיצויים ימוסה בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.

האם ניתן לקבל הלוואה מקרן פנסיה?

קרן הפנסיה של מיטב דש מאפשרת קבלת הלוואה בגובה של עד 30% מסך התגמולים (חלק עובד+ מעסיק, ללא רכיב פיצויים) שנצברו בקרן.

איך בודקים את ביצועי קרן הפנסיה?

רשות שוק ההון מפרסמת בכל חודש באתר פנסיה נט את תשואות מסלולי קרנות הפנסיה בשוק. באמצעות אתר זה ניתן לבחון ביצועים לאורך זמן.

האם צריך לשלם פנסיה לעובדות משק בית? לעובד זר?

בהתאם לצו ההרחבה של חוק פנסיית חובה, חייב כל מעסיק להפקיד לכל עובד שלו כספים לפנסיה (הפרשות לפנסיה חובה). חובת תחילת ההפקדות היא אחרי ותק של 6 חודשים, אלא אם לעובד קיים כבר הסדר פנסיוני ואז החובה חלה אחרי 3 חודשים וכוללת תשלום רטרואקטיבי מיום תחילת העבודה.

מהי קרן פנסיה לעצמאים?
 1. החוק המחייב עצמאים להפריש כספים לפנסיה**, שנכנס לתוקף בשנת 2017, מחייב עובדים עצמאים בהפרשת מינימום לצרכי פנסיה. לעצמאים עומדת האפשרות להגדיל את סכום ההפרשות לפנסיה וליהנות מהטבות מס.
  חובת הפרשות לפנסיה נחלקת לשניים:
  על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק – 4.45% לפנסיה.
  על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע - הפרשה של 12.55% לפנסיה.
  הפרשה לפנסיה תתבצע כל חודש, או פעם ברבעון.​​ עוד נקבע, כי עצמאים שלא יפריש לפנסיה בהתאם להוראות החוק ייענשו בקנס של 500 שקל.
  חשוב לציין: עקב חובת ההפקדה לפנסיה, השתנה גם אופן חישוב הביטוח הלאומי לעצמאים. עצמאי שמרוויח עד 60% מהשכר הממוצע במשק, ישלם לביטוח לאומי רק 2.87% במקום 6.72%.
  בנוגע לדמי הניהול בקרן הפנסיה, חשוב שהעצמאים יהיו מודעים לקרנות הפנסיה ברירת מחדל. מדובר ב-4 קרנות, שנבחרו במכרז על ידי רשות שוק ההון ואשר מציעות דמי ניהול נמוכים במיוחד. אחת משתי הקרנות הללו מנוהלת על ידי מיטב דש, וניתן להצטרף אליה כאן.
  לפרטים נוספים על קרן פנסיה לעצמאים
מהו המהלך שביצע האוצר בנוגע לאיחוד חשבונות פנסיה?

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חתום על מהלך זה, שנועד לרכז את כספי הפנסיה של כל חוסך במקום אחד. כלומר, העברה של כספים שנצברו לחוסך בקרנות פנסיה לא פעילות וריכוזם בקרן הפנסיה הפעילה.

המהלך, מאפשר לחוסכים לקבל תמונת מצב מלאה על מצבם הפנסיוני, מקל על ניהול החסכונות הפנסיונים ואמור להפחית גם בדמי הניהול משום שהכסף מתנהל במקום אחד.

איחוד חשבונות הפנסיה בוצע רק בין קרנות פנסיה חדשות. קרנות פנסיה ותיקות לא היו חלק מהמהלך, וכמובן גם לא ביטוחי המנהלים.

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל?

קרן פנסיה ברירת מחדל היא רפורמה שקודמה מתוך מטרה להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני.

במסגרת ההליך בחרה רשות שוק ההון במכרז ארבע קרנות פנסיה המספקות את שירותיהן בתנאים אטרקטיביים. אחת מהקרנות הללו היא קרן הפנסיה של מיטב דש, המציעה דמי ניהול בשיעור של 0.22% מהצבירה ו-1% מההפקדות החודשיות בקרן. כמו כן, מבטיחה הקרן כי דמי הניהול יישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.

כל זאת, לעומת מאות אלפי חוסכים שעדיין משלמים את מקסימום דמי הניהול לקרנות הפנסיה הגדולות: 0.5% מהצבירה בקרן ו-6% מההפקדות החודשיות בקרן.

המשוואה ברורה: ככל שאתם כחוסכים תשלמו דמי ניהול פחותים, כך צפוי להיחסך עבורכם כסף רב יותר וכתוצאה מכך קצבת הזקנה העתידית שלכם עם יציאתכם לפנסיה צפויה לגדול. 

לצורך המחשה, גבר שכיר בן 30 המשתכר 5,000 שקל לחודש ומשלם דמי ניהול מקסימליים בקרן הפנסיה שלו (0.5% מהצבירה + 6% מההפקדות), צפוי להגדיל את הקצבה הצפויה לו בכ-16% אם יעבור לקרן הפנסיה ברירת מחדל של מיטב דש. מדובר בלמעלה מ-600 שקלים נוספים בחודש. חישבו מה קורה בדרגות שכר גבוהות יותר.

;