תקנונים של קרנות ההשתלמות

לתקנון של מיטב דש השתלמות מיום 01.07.2020

לתקנון של מיטב דש השתלמות מיום 16.12.2015

למסמך ריכוז שינויים לתקנון של מיטב דש השתלמות מיום 16.12.2015

 לתקנון קופת השתלמות לעובדי בנק ישראל מיום 21.09.2015

למסמך ריכוז שינויים לתקנון השתלמות לעובדי בנק ישראל מיום 21.09.2015

תקנון - ארכיון:

מיטב דש השתלמות מיום 15.07.2015

תקנון השתלמות עובדי בנק ישראל מיום 20.09.2012

 

 

ריכוז שינויים לתקנונים:

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש השתלמות מיום 01.07.2020

 

;