כיצד מצטרפים לקרן השתלמות?

מיטב דש מנהלת קרנות השתלמות לעמיתים שכירים ועצמאים,

 

הצטרפות דיגיטלית לקרן השתלמות

חשוב לזכור כי בעת העברה של כספי קרן השתלמות בין חברות, נשמרות כל זכויות הוותק שצברה הקרן.

כמו כן, העברת קופה למיטב דש אינה כרוכה בעלויות.

איחוד חשבונות:

איחוד חשבונות ניתן לבצוע בהתקיים שוותק החשבון המקבל לא גבוה מהוותק בחשבון המעביר.

לתשואות ומסלולי הקופה:

רשימת קרנות ההשתלמות של מיטב דש.

מהי תקרת ההפקדה לקרן ההשתלמות?

 

;