רשימות נכסים רבעוניות

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 2021

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש השתלמות מחקה S&P 500

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 4

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 2021

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש השתלמות מחקה S&P 500

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 3

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 2021

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש השתלמות מחקה S&P 500

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 2

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 2021

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש השתלמות מחקה S&P 500

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 1

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 2020

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש השתלמות מחקה S&P 500

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 4

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 2020

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש השתלמות מחקה S&P 500

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 3

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 2020

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 2

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 2020

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 1

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 2019

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 4

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 2019

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 3

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 2019

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 2

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 2019

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 1

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 2018

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 4

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 2018

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 3

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 2018

מיטב דש השתלמות :

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות הלכה

מיטב דש השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב דש השתלמות מניות

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש השתלמות חו"ל

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 2

 

 

;