שאלות ותשובות - קרנות השתלמות

מהי קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון לטווח של שש שנים ויותר. קרנות השתלמות נהנות מהטבות מס ומיועדת לשכירים ולעצמאים. בקופה במעמד שכיר, העובד והמעסיק מפקידים כסף מידי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד ולהוראות הדין. אפיק חיסכון זה נחשב אטרקטיבי, כיוון שבתום תקופת החיסכון ניתן יהיה למשוך את הכספים בפטור ממס עד גובה התקרה השנתית להפקדה.

החוסך אינו חייב כמובן להשתמש בכספי הקרן למטרתה המקורית – השתלמות, אחרי ותק של שלוש שנים - אלא יכול לעשות שימוש בכסף בתום תקופת החיסכון, אחרי 6 שנים, לכל מטרה. כספי קרן ההשתלמות יכולים לממן הוצאות חריגות ו"חלומות קטנים של אמצע החיים" כמו חופשה משפחתית, שיפוצים בבית, מימון אירוע גדול וכדומה. יחד עם זאת חשוב מאוד לראות את החיסכון בקרן כחלק בלתי נפרד מהחיסכון הפנסיוני המיועד לגיל הזקנה. קרנות השתלמות הופכות לנזילות לאחר 3 שנים לעמית שחצה את גיל הפרישה.

איך מצטרפים לקרן השתלמות של מיטב

ניתן להצטרף בקלות ובאופן דיגיטלי מכל מכשיר ובכל שעה ולפתוח ו/או להעביר קרן השתלמות. להצטרפות לחצו כאן >>

האם קיימת קרן השתלמות לעובדי מדינה?

כל עובד רשאי לבחור היכן ינהל את כספי קרן ההשתלמות שלו. במקרה של עובדי המדינה, על העובד בעת פתיחת קרן השתלמות למלא לפני תחילת ההעסקה טופס נש"מ (נציבות שירות המדינה), שאותו קיבל ממדור השכר. בטופס נש"מ מציין עובד המדינה את פרטי הקרן אליה בחר להצטרף ובכך מודיע למעסיקו לאיזו קרן השתלמות לעובדי מדינה יש לבצע את ההפקדה עבורו.

היכן ניתן לבדוק תשואות של קרנות ההשתלמות?

מאחר וקרן השתלמות הינה מוצר חיסכון לטווח בינוני, מתפרסמות בעיתונות הכלכלית גם התשואות שהקרנות משיגות מידי חודש. עם זאת, בבואכם להשוות בין קרנות ההשתלמות השונות מומלץ להסתייע במערכת של משרד האוצר להשוואת קופות גמל וקרנות השתלמות, שמציגה תשואות לטווחים של שנה, שלוש וחמש שנים.

האם קיימת קרן השתלמות לעצמאים?

בהחלט. עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 7% מתקרת ההכנסה הקובעת לקרן זו, שעומדת על 270,000 שקלים בשנה (נכון לשנת 2022). מדובר בתקרת הפקדה שנתית בסך של 18,960 שקלים, כאשר מהם 6,750 שקלים בשנה יהיו תשלום שאינו מוכר כהוצאה ו-12,150 שקלים יהיו מוכרים לניכוי במס (הוצאה מוכרת). הטבת המס המקסימלית לעצמאים בהפקדה לקרן השתלמות הינה 5,710 שקלים, בהנחת מס שולי בסך 47%. למידע נוסף אודות קרן השתלמות לעצמאים

מהם כללי ההפקדה לקרן השתלמות לשכירים?

גובה השכר הוא הבסיס להפקדה בקרן השתלמות לשכירים. המשכורת הקובעת הינה הכנסת העובד לתנאים סוציאליים. תקרת השכר לשכירים לפטור ממס עומדת נכון לשנת 2022 על 15,712 שקל ומתעדכנת מעת לעת. שיעור הפקדת המעסיק המקובל עומד על 7.5%, עד תקרה לפטור ממס של 1,178 שקל בחודש. 

אם המעסיק מבצע הפקדות מעבר לתקרת השכר הנוכחית (15,712 כפול 7.5%), העובד יחויב במס שולי על ההפקדה העודפת בתלוש השכר החודשי שלו ובנוסף יחויב במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי בעת משיכת הכספים. שיעור הפקדת העובד (2.5%) מוגבל לתקרה של 393 שקל בחודש.

;