הצעות השקעה ייחודיות ללקוחות הפלטינום

ניהול תיק השקעות בהתאמה אישית (“Tailor Made”)
בניית תיק השקעות המותאם לצרכיו האישיים של לקוח הפלטינום, המאפשר גמישות מקסימלית, המותאמת לצרכיו הפיננסיים הייחודיים של הלקוח ולמצבי השוק המשתנים.


ניהול תיקי השקעות מט"ח בארץ או בחו"ל
צוות ההשקעות של מחלקת הפלטינום כולל, בין היתר, מנהל השקעות חו"ל, אשר מאפשר ללקוח לפזר את השקעותיו גם באגרות חוב ומניות הנקובות במטבע זר. תיק השקעות מט"ח מתנהל על פי בחירת הלקוח בבנק בישראל או בבנק זר.


השקעה בקרנות גידור


השקעה במוצרים מובנים
מוצר מובנה הינו אג"ח שהתשואה עליה נקבעת על פי שינויים במדדי מניות או במניות.

מחלקת הפלטינום פועלת לאיתור הזדמנויות השקעה במוצרים מובנים, המונפקים ע"י בנקים זרים בדירוג השקעה בינלאומי גבוה.


הנפקות פרטיות
ללקוחות הפלטינום של מיטב דש מוצעות מעת לעת הזדמנויות השקעה בהנפקות פרטיות המיועדות בעיקר ללקוחות כשירים.
קבלת ההחלטות לגבי השתתפות בהנפקות אלה נעשית לאחר בחינה והמלצה של מחלקת המחקר של בית ההשקעות ובשיתוף ואישור של לקוח

 

קופות גמל בניהול אישי (IRA)
מנגנון ניהול הכספים באמצעות IRA מאפשר ללקוחות הפלטינום לקבוע באופן אישי את תמהיל ההשקעות ולהנות מהטבות מס משמעותיות, שקיפות גבוהה ועמלות ני"ע נמוכות. שימוש נכון ב-IRA מאפשר ללקוח הפלטינום לתכנן בצורה אופטימלית את העברת הונו לדור הבא.

 

;