ניהול תיקי השקעות לתאגידים

 

בשנים האחרונות יותר ויותר חברות, מלכ"רים וארגונים מבינים, כי עליהם לתכנן את הטיפול בתיק ההשקעות שלהם באופן מקצועי ומסודר, וכי אי אפשר לתת להשקעות אלה להתנהל בחובבנות ובאופן אקראי. מגמה זו מתחזקת על רקע התחכום והמורכבות ההולכים וגדלים של שוק ההון, הכולל מכשירים פיננסיים חדשים ושיטות מסחר חדשות.

ארגונים מסוגים שונים - חברה עסקית, פרטית, ציבורית, מלכ"ר ועוד - המעוניינים לנהל את ההשקעות שלהם באופן מקצועי, רצוף ומסודר, צריכים להחליט כיצד ייערכו לעניין. טיפול בהשקעת הכספים של החברה יכול להיעשות במספר דרכים: באמצעות ניהול פנימי, המחייב כוח אדם ייעודי שיקבל החלטות השקעה ויעקוב אחר ביצועי תיק ההשקעות; או באמצעות ניהול חיצוני, הנעזר בשירותם של מנהלי השקעות מקצועיים.

מחלקת תיקי התאגידים בחברת מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מציעה שירות מקצועי של ניהול תיק ההשקעות של התאגיד.

 

יתרונות ניהול תיקי התאגיד באמצעות מנהלי תיקים:

מקצועיות: למנהל כספים בחברה מסוימת אין בדרך כלל את הידע והניסיון הנדרשים לנהל תיק השקעות בהיקף גדול, וגם אם יש לו, אזי אין לו הפנאי לכך, וזה עלול לבוא על חשבון פעילות הליבה שלו. אחד היתרונות המרכזיים בשירות של מנהלי תיקים חיצוניים, הוא שאנשי המפתח בחברה, כמו מנהל הכספים ואנשי מחלקת הכספים, מסירים מעליהם את נטל העבודה הישירה והיומיומית של ניהול ההשקעות וכן את כובד האחריות של השקעת הכספים, ומעבירים אותם לגוף חיצוני שעיסוקו מיוחד לכך. הדבר נוח יותר, משום שאז מקבלי ההחלטות בחברה מתפנים לעסוק בתחומי הליבה המקצועיים שלהם.

נוסף על כך, כאשר החברה מתקשרת עם שירות של מנהל התיקים, היא לאו דווקא שוכרת את שירותיו לטווח ארוך, ויש לה אפשרות "לפטר" אותו, היינו להפסיק למעשה את פעילותו בתיק, מבלי ההוצאות הכרוכות בפיטוריהם של אנשי פנים.

 

נגישות למידע שוטף: כאשר החברה מתקשרת עם מנהל תיקים חיצוני, אנשי הכספים בחברה מכירים את מנהל התיק, את גישתו לשוק ההון, ובדרך כלל יש ביניהם מגע רצוף, כך שהם יכולים לעמוד מקרוב על השקפותיו. החברות לניהול תיקי השקעות נוהגות גם לשלוח ללקוחות עסקיים חומר רלוונטי שוטף אודות שוק ההון, כגון הערכות בנושא שוק ההון והמשק, המלצות אנליסטים ועוד. השקעותיה של החברה אצל מנהל התיקים מתנהלות במסגרת חשבון ניירות ערך של הלקוח, בנפרד משאר הלקוחות, הפועלת לפי מדיניות השקעה שתיאמו אנשי החברה עם מנהל התיק. הם גם מקבלים דיווח שוטף מהבנק על כל פעולה שנעשתה בתיק ההשקעות, ויכולים לדעת מדי יום ביומו את הרכב תיק ההשקעות ואת שוויו. הכספים מתנהלים באותו בנק ואותו סניף בהם החברה פועלת כיום.

 

גמישות בקביעת המדיניות ובשינויה: בעבודה עם מנהל התיקים, אפשר ומקובל להגדיר מדיניות השקעה שלפיה ינוהל תיק ההשקעות של החברה. אפשר להגדיר מדיניות באורח כולל מאוד ואפשר להגדיר אותה בצורה ספציפית יותר. לדוגמה: החברה יכולה לקבוע את התקרה המותרת לשיעור המניות, את תקרת שיעור האג"ח הקונצרניות ואת דירוגיהן (רק אג"ח עם בטחונות, או גם אג"ח בלי בטחונות, רק אג"ח מדורגות בדירוג מסוים ומעלה, או כל אג"ח שהוא), את האחוז המרבי של מניה ספציפית בתיק וכיוצא בזה. יתרה מכך, אנשי הכספים בחברה או בארגון יכולים לשנות את מדיניות ההשקעה בקלות על ידי מתן הנחייה חדשה ומעודכנת למנהל התיקים.

 

עלות: התחרות בין מנהלי התיקים על נתח השוק שלהם במגזר העסקי-מלכ"רי גרמה לכך, שהעמלות שהם גובים קטנו במידה ניכרת לאורך השנים. העמלות שונות ממנהל תיקים אחד למשנהו ותלויות בין היתר, בגודל התיק.

 

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ היא בעלת ניסיון, ידע ומקצועיות שנצברו במשך כ-40 שנה. הוותק של החברה מתבטא בכוח האדם המיומן, מחלקת המחקר הגדולה, והיכרות מעמיקה עם תולדות שוק ההון הישראלי והגלובלי.

בנוסף להשאת תשואות, מיטב דש ניהול תיקים שמה לנגד עיניה את הדרך, תוך הקפדה על ניהול הסיכונים בהתאם לצרכי הלקוח. מיטב דש ניהול תיקים מקפידה על שירות ברמה גבוהה, על מקצועיות ועל התאמה לצרכי הלקוח.

 

 

האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. ניהול תיק השקעות כפוף לחתימה על הסכם בהתאם להוראות הדין. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח וכן, אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.

;