ניהול תיק השקעות ללקוח פרטי

 

ניהול תיקי השקעות הוא למעשה מתן ייפוי כוח לחברה המתמחה בתחום ניהול השקעות לקנות ולמכור ניירות ערך ונכסים פיננסיים במסגרת חשבון הבנק של הלקוח. הלקוח מגדיר את גבולות הגזרה והחשיפה המקסימלית למגוון אפיקי ההשקעה, ומנהל ההשקעות פועל על פי שיקול דעתו במסגרת חשבון הלקוח.

לקוחות בעלי סכום להשקעה בסך 300,000 ש"ח ומעלה, יכולים לפתוח תיק השקעות במיטב דש ניהול תיקים בע"מ, ולזכות בשירות מקצועי של מנהל תיקים שמלווה אותם לאורך כל הדרך, משקיע את כספם על פי המדיניות שנקבעה, ונותן להם מידע שוטף על התיק.

לצורך קבלת השירות המיטבי, הלקוח נדרש לענות על מספר שאלות בנוגע למצבו הפיננסי ולמטרת ההשקעה. כך, למשל, עבור לקוח שמעונין להשקיע את כספו לטווח ארוך של מעל 10 שנים, ושהוא סבלני לגבי תנודתיות בשווקים וסכום ההשקעה, יותאם תיק השקעות שיתבסס על מרכיב של מניות בארץ ובחו"ל. לעומת זאת, לקוח שמעונין להשקיע כספים לטווח של שנתיים עד שלוש, ושחושש מהפסדי הון משמעותיים, יוצע תיק השקעות שיתבסס רובו ככולו על מרכיב איגרות חוב של ממשלת ישראל ושל חברות בעלות תזרים מזומנים חיובי ויציב. בשני המקרים, הלקוח קובע את הרכב התיק הסופי שלו, והוא גם יכול לשנות מדיניות זו לאורך תקופת ניהול התיק בהתאם לצרכיו האישיים המשתנים.

 

תיקי קרנות נאמנות:

תיקים המורכבים מקרנות הנאמנות של מיטב דש, שהינה החברה הגדולה ביותר* בישראל לניהול קרנות

(*לפי בדיקת סך הנכסים המנוהלים בתעשיית הקרנות נכון ליום 30/09/2020).

בתיקי הקרנות ישנם מספר יתרונות שחשוב להדגישם:

    • דמי הניהול נגבים באמצעות קרנות הנאמנות ולא כדמי ניהול ישירים על התיק.
    • פיזור רחב: כל אחת מהקרנות מושקעת בדרך כלל בעשרות ניירות ערך, כך שנוצר פיזור המאפשר הפחתת סיכון למשקיעים.
    • ניהול מקצועי - וכפול: בנוסף לניהול המקצועי של מנהל ההשקעות הייעודי בכל קרן וקרן, הלקוח מקבל עוד עין מקצועית, זו של מנהל השקעות בחברת מיטב דש ניהול תיקים, שבוחר את הקרנות לכל תיק. מהניהול הכפול, אגב, נהנים גם לקוחות מיטב דש מנג'ר.
    • פטור מתשלום עמלות קנייה ומכירה: הללו מתבצעות במסגרת קרן הנאמנות והעלויות על חשבון מנהל הקרן.
    • אופן המיסוי: המיסוי נדחה למועד מימוש הקרנות בתיק.

 

תיקי השקעות ישירים מנוהלים:

מורכבים ממגוון ניירות ונכסים פיננסיים, כגון מניות בארץ ובחו"ל, אגרות חוב שקליות, צמודות מדד או מט"ח, קרנות נאמנות וקרנות סל - ומנוהלים בידי מנהל השקעות מקצועי. מנהל ההשקעות אינו פועל לבדו אלא נעזר בגורמים מקצועיים כמו מחלקת המחקר הגדולה של מיטב דש והאיכויות של האנשים שמובילים אותה בתחום ההשקעות, בהם אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש.

 

 

האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. ניהול תיק השקעות כפוף לחתימה על הסכם בהתאם להוראות הדין. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח וכן, אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.

;