מחלקת פלטינום

 

מחלקה ייעודית המטפלת באופן אישי בלקוחות בעלי עושר פיננסי רב. מחלקת הפלטינום של מיטב דש ניהול תיקים מספקת ללקוחותיה פתרון מקיף ומלא לצרכיהם הפיננסיים והייחודיים ומאפשרת ליהנות משורה של ערכים מוספים, בין היתר, הצעות השקעה מעניינות.

מחלקת הפלטינום מספקת ללקוחותיה ליווי אישי, הכולל בין השאר פגישה אישית עם צבי סטפק, מבעלי מיטב דש וממייסדיה. כמו כן, נפרשת בפני הלקוחות פלטפורמה רחבה של השקעות אלטרנטיביות, בנפרד ממסגרת ניהול התיקים: קרנות גידור, קרנות השקעה, השתתפות בהנפקות פרטיות ומוצרים מובנים.

מסגרת העבודה האישית עם כל לקוח ולקוח מאפשרת ליצור עבורו תיק מותאם בתפירה אישית לצרכיו. צוות מנהלי התיקים וההשקעות יוזם פגישות ושיחות עדכון עם כל אחד מלקוחות הפלטינום, ומציע מעת לעת רעיונות השקעה הרלוונטיים התואמים את פרופיל הסיכון של הלקוח.

בפני הלקוח עומדת גם האפשרות להיעזר בשירות של תכנון פיננסי לכלל נכסיו הנזילים המתנהלים בארץ ו/או בחו"ל. זאת, לצורך יצירת Asset Allocation אופטימלי והפחתת הסיכון של תיק הנכסים הכולל. פגישות אלו מתקיימות, על פי הצורך, בליווי אישי של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה במיטב דש השקעות.

במסגרת הטיפול בהון שלך, כלקוח פלטינום, נבנית עבורך תכנית פיננסית, המותאמת בהתאם לפרופיל ההשקעה שהוגדר על ידך, ובהתבסס על הקצאת נכסים וניהול סיכונים. כלקוח פלטינום תקבל תנאים מועדפים בניהול חשבונות בבנקים זרים נבחרים בחו"ל, ביניהם, בנקים בלוקסמבורג, ציריך ועוד. זאת כחלק מפיזור גיאוגרפי של ההון. פתיחת החשבון בחו"ל תבוצע בליווי מלא של חברת ניהול התיקים ביחס להשקעות בארץ ובחו"ל.

 

למידע על השקעות אלטרנטיביות

למידע על תיקי השקעות גלובליים במט"ח

 

  

האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. ניהול תיק השקעות כפוף לחתימה על הסכם בהתאם להוראות הדין. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח וכן, אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.

;