ניהול תיק השקעות גלובלי במט"ח

 

מיטב דש מנהלת תיקי השקעות גלובליים במט"ח, המהווים אלטרנטיבה אטרקטיבית לפיקדונות הדולריים בבנקים.

לתיקים אלו יתרונות ברורים וחשובים:

 

  • פער הריביות בין ארה"ב לישראל מייצר הזדמנויות השקעה באגרות חוב דולריות של חברות ענק בדירוגי השקעה גבוהים משמעותית משל החברות בישראל.
  • הפיזור לחו"ל מקטין חשיפה לאיומים וסכנות גיאופוליטיים במזה"ת.
  • חשיפה רחבה ומגוונת יותר מאשר בשוק המקומי.
  • שווקי ההון במדינות המפותחות הם שווקים משוכללים ויעילים, עם מספר גדול של חברות וריבוי משקיעים, אשר מפחיתים את ההשפעה של בעלי עניין.

 

קיימים גם יתרונות בולטים לניהול תיקים כאלה במחלקת ניהול תיקי חו"ל של מיטב דש:

 • התיק מנוהל מחשבונו האישי של הלקוח במטבע חוץ, ללא צורך בהוצאת כספים מהבנק.
 • ניהול תיק השקעות במט"ח בבנקים זרים בחו"ל: לקוח המעוניין באחזקה וניהול השקעותיו במוסדות פיננסיים מחוץ לישראל, אך באופן ששומר על קשר ישיר עם מנהל תיקים בישראל, יוכל לעשות זאת באמצעות מיטב דש ניהול תיקים. הניהול יתבצע באמצעות פלטפורמה לניהול השקעות במוסדות פיננסיים בשוויץ ובלוקסמבורג ובתנאים מועדפים ללקוחות מיטב דש.
 • צוות השקעות מנוסה: בראש הצוות עומד מנהל תחום חו"ל במיטב דש ניהול תיקים, דב נדלר. למר נדלר שנים רבות של ניסיון בניהול תיקי מט"ח בארץ ובארה"ב. וכן, צוות מנהלי תיקים מנוסים וצוות אנליזה עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים בניהול השקעות גלובלי. צוות ההשקעות אמון על בדיקת כדאיות ההשקעות בחברות גדולות הנסחרות בבורסות המובילות בעולם.
 • ניהול השקעות דינמי בכל אפיקי ההשקעה (איגרות חוב ומניות בחו"ל), במגוון כלי השקעה ובפיזור עולמי.
 • חיסכון בעלויות: יתרון הגודל של מיטב דש פועל לטובת הלקוח ועשוי להקטין עלויות, הכרוכות בניהול תיקי השקעות בבנקים זרים.
 • ליווי אישי: הלקוח נמצא בקשר שוטף עם מנהל התיקים לעדכונים שוטפים על הפעילות בתיק ומעקב שוטף אחר צרכי הלקוח המשתנים.
 • עבודה מול מנהלי השקעות המובילים בעולם, כגון EVERCORE, Blackrock, PIMCO, Goldman Sachs - ועוד.

 

דוגמאות לתיקי השקעות במט"ח והצעות השקעה נוספות:

תיק גלובלי דינמי: השקעה באיגרות חוב ומניות של חברות בפיזור גלובלי.

תיק אג"ח מט"ח לפדיון: שילוב של השקעה באיגרות חוב באחזקה לפדיון. התיק מורכב בעיקר מאיגרות חוב של חברות אמריקאית.

תיק דיבידנד גלובלי: תיק השקעות של מניות חברות בעלות שיעור דיבידנד גבוה, מדיניות קבועה של חלוקת דיבידנד ובפיזור גלובלי.

השקעה במוצרים מובנים: מוצר מובנה הינו אג"ח שהתשואה עליה נקבעת על פי שינויים במדדי מניות או במניות. מחלקת הפלטינום פועלת לאיתור הזדמנויות השקעה במוצרים מובנים, המונפקים ע"י בנקים זרים בדירוג השקעה בינלאומי גבוה.

 

 

האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. ניהול תיק השקעות כפוף לחתימה על הסכם בהתאם להוראות הדין. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח וכן, אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.

;