קרן אמרלד

  

קרן אמרלד בניהול חברת לוטוס אירלנד מבית מיטב דש, הינה קרן הפועלת בתחום השקעה בהלוואות מגובות נדל"ן באירלנד.

ההלוואות של הקרן מגובות בבטחונות שיעבוד ראשון על נכסי נדל"ן (מגרשים לבניה, בתים למגורים ונכסים מניבים) והן ניתנות במינוף נמוך יחסית ולטווחי זמן קצרים של עד 24 חודשים.

הקרן מתמקדת בעיקר בתחומי הליבה בהם התמחתה לוטוס בכל שנות פעילותה:

  • העמדת אשראי להקמת בתי מגורים צמודי קרקע - החל משלב הקרקע ודרך ליווי מלא של הבניה.
  • מימון נכסים מניבים לרבות נכסים וקרקעות להשבחה מהירה במיקומים עירוניים מרכזיים.
  • התמקדות באזור דבלין רבתי (באופן עיקרי אך לא בלעדי).

 

 

המידע המפורט באתר מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותה של הקרן, אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ללא יותר מ-35 ניצעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד בקרן.

 

 

;