ביטוח תאונות

מה הפוליסה מכסה?
תאונות קורות.
כאשר תאונות קורות הן גורמות נזק כלכלי ניכר, ועלולות לפגוע בקיומה הכלכלי של משפחתך, ואף לגרום למוות. בקרות תאונה למבוטח, פוליסה זו מעניקה סכומים כספיים כפי שמפורט בפוליסה, במקרי:
•מוות- תשלום מלוא סכום הביטוח
•נכות, שבר וכוויה- חלק מסכום הביטוח
•אשפוז- תשלום עבור ימי אשפוז
•סיעוד- תשלום חד פעמי
•החזר הוצאות שכירת אחות פרטית, פינוי באמבולנס, פינוי אווירי , שהיה של קרוב מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים
וטיפול פיזיותרפיה

- מרגע אישור התביעה, הפיצוי משולם בדרך פשוטה ומהירה
- תשלום הפרמיה קבוע לכל תקופת הביטוח
- בעת עריכת הביטוח לא נדרשת מהמבוטח הוכחת מצב בריאות

תוספת חשובה: פיצוי כספי בעת אבדן כושר עבודה מתאונה

תאונה שכתוצאה ממנה המבוטח לא יכול להמשיך את עבודתו, להמשיך ולפרנס את משפחתו ממה שעסק בו עד לתאונה, דורשת
פתרון ביטוחי:
כסוי לאבדן כושר עבודה - זמני או מתמשך, חלקי או מלא - כתוצאה מתאונה.
ניתן לבחור בכסוי למשך 3 שנים (לאחר גיל 65 הכסוי ל 24 חודש), שישולם לאחר המתנה של שבוע, שבועיים או חודש, לבחירתך.
הפיצוי המרבי בפוליסה- 1,000 ₪ לשבוע ( 4,000 ₪ לחודש) הפיצוי אינו מתקזז מול פיצוי מכל מקור אחר.

מה הפוליסה אינה מכסה?
•מבוטח שגילו 3 ומטה. לאבדן כושר העבודה מתאונה- 21 ומטה
•מבוטח שגילו 80 ומעלה. לאבדן כושר העבודה מתאונה- – מבוטח שגילו 67 ומעלה
•מי שמבקש להצטרף לביטוח וגילו 76 ומעלה. לאבדן כושר העבודה מתאונה- – מי שמבקש להצטרף מעל גיל 64

למי מיועדת הפוליסה?
לכל מי שמעוניין להקל על משפחתו בעת תאונה כולל עקרות בית, גימלאים, גם ילדים ולהעניק להם כסוי ללא תלות בביטוחים
אחרים / ביטוח לאומי ועוד. למי שרוצה להמנע מהוצאות כספיות הנגרמות במקרה תאונות, ולקבל פיצוי מהיר.

מי עומד מאחורי הפוליסה?
הפוליסה מבית איילון חברה לביטוח בע"מ ("המבטח").
מכירת הביטוח והשרות ע"י מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ ("הסוכן").

האמור כאן הוא לצורך מתן הסבר כללי בלבד, ולהקלת התמצאות הקורא. התנאים הקובעים הבלעדיים הם אלו המצויים בפוליסה, ורק הנאמר בה קובע את זכויות המבוטח וחובותיו.

 
מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475
bit-service@meitavdash.co.ilאו בטופס הצור קשר>

;