ביטוח משכנתאמי שנוטל משכנתא נדרש להמציא לבנק המלווה בטוחות מסוגים שונים, וביניהם פוליסות ביטוח:

  1. ביטוח חיים למקרה מות הלווה, בגובה יתרת החוב לבנק
  2. ביטוח מבנה הדירה

לאחר רכישתן, הפוליסות משועבדות לטובת הבנק המלווה, עד לסילוק חוב המשכנתא. ביטוח המשכנתא מתאים לדרישת הבנקים, ומהווה בטוחה מתאימה. בעת הרכישה אנו נטפל עבורך בביטול פוליסות ביטוח המשכנתא הקיימות (אם יש כאלה) למניעת כפל תשלום, ונאפשר את ביצוע שיעבוד הפוליסות כפי שהבנק דורש.


מה הפוליסה מכסה?

 

הפוליסה מאפשרת למשפחה להשתחרר מחוב המשכנתא במקרה מותו של הלווה. פרמיית הביטוח עולה מדי שנה עם שינוי גילו של המבוטח. מאידך, סכום הביטוח תואם את יתרת הסכום על פי לוח ההחזרים כפי שהוזן לפוליסה, ולכן הוא הולך ופוחת עם הזמן. מחיר הביטוח, המושפע מעליית הפרמיה ומירידת סכום הביטוח, ועל כן מתאזן לאורך זמן.
 
 

 מה הפוליסה אינה מכסה?

ביטוח חיים – התאבדות המבוטח בשנה הראשונה

ביטוח מבנה
 

למי מיועדת הפוליסה?

למי שנדרש ע”י הבנק להמציא פוליסות כאלה ולשעבדן כנגד הלוואת משכנתא.

 

מכירת הביטוח והשירות ע”י מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ.

האמור כאן הוא לצורך מתן הסבר כללי בלבד, ולהקלת התמצאות הקורא. התנאים המחייבים הם אלו המצויים בפוליסה, ורק הנאמר בה קובע את זכויות המבוטח וחובותיו.
 

מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475

Bit-service@MeitavDash.co.il


או בטופס צור קשר>

;