ביטוח בריאות


מה הפוליסה מכסה?
שירותי הבריאות בישראל הינם מודרניים ומתקדמים, אך סובלים ממספר בעיות המקשות על קבלת השירות המיטבי, בזמן, במקום ובאיכות שהמבוטח מעוניין בהם. ביטוחי הבריאות שלנו מאפשרים למבוטח להשלים את החסר, ולרכוש לעצמו הגנה בריאותית נוספת פרטית שאינה קשורה או תלויה בקופות החולים, המשפרת את איכות הטיפול הבריאותי בעת שנתקל בבעיה בריאותית.
 

את הביטוח ניתן לרכוש ב-2 רמות, לבחירתך:

בריאות בסיסית:

הפוליסה נותנת כיסוי מלא לקטסטרופות רפואיות חמורות שאינן בסל הבריאות, ודורשות סכומי כסף מהותיים.

הכיסוי כולל:

  • השתלות וטיפולי מיוחדים בחו"ל
  • תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות

 

בריאות מקיפה:

הפוליסה נותנת כיסוי מקיף לרוב המקרים הרפואיים שמשפחה תיתקל בהם במהלך חייהם.

הכיסוי כולל:

  • השתלות וטיפולי מיוחדים בחו"ל
  • תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות
  • ניתוחים בחו"ל
  • ניתוחים בארץ
  • טיפולים מחליפי ניתוח
  • כיסוי אמבולטורי

מחיר הביטוח משתנה בהתאם לרמת הכיסוי שבחרת, ובהתאם לגילך.
 
 
 למי מיועדת הפוליסה?

למי שמעוניין להעניק למשפחתו כיסוי ביטוחי מעבר לכסוי הניתן בסל הבריאות, ע"י קופות החולים, ובאמצעות השב"ן.

 

מכירת הביטוח והשירות ע"י מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ.

האמור כאן הוא לצורך מתן הסבר כללי בלבד, ולהקלת התמצאות הקורא. התנאים הקובעים הבלעדיים הם אלו המצויים בפוליסה, ורק הנאמר בה קובע את זכויות המבוטח וחובותיו.


מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475
Bit-service@MeitavDash.co.il


או בטופס צור קשר>

;