אודות FinUpp

חברת Finupp פיתחה פלטפורמה דיגיטלית המסייעת לעובדים שכירים בישראל בבחינת אפשרות קבלת החזרי מס, להם הם עשויים להיות זכאים.

באמצעות בדיקה דיגיטלית פשוטה, מאתרת החברה החזרי מס למשתמשי המערכת, מגישה עבורם בקשות להחזר, ומלווה אותם עד לקבלת הכסף ממס הכנסה.

לבדיקת זכאות להחזר מס

 

אנו מציעים 2 מסלולים לבדיקת החזר המס על ידנו:

האחד, מסלול בסיסי: החברה מבצעת עבורך חישוב מוערך של גובה ההחזר, בהתאם למסמכים הנדרשים לחישוב שיסופקו על ידך ויועלו על ידך למערכת הדיגיטלית ומעבירה לך את התוצאה. בהמשך, הנך רשאי לבחור האם ברצונך להמשיך במימוש בקשת ההחזר מול רשויות המס באמצעות החברה או באופן עצמאי. עלות הטיפול במסלול הבסיסי הינה 9.5% מגובה החזר המס.

השני, מסלול פרימיום: נעשה בליווי מלא של החברה מול רשות המיסים עד לקבלת החזר המס, וכרוך באיסוף המסמכים הנחוצים על ידי החברה ובהגשת הבקשה עבורך. עלות הטיפול הינה 15% מגובה החזר המס.

 

"המטרה של Finupp היא לאפשר לכל שכיר בישראל לקבל החזרי מס בצורה פשוטה וידידותית למשתמש"

טלי ציפורי, גלובס

 

לבדיקת זכאות להחזר מס

;