מסלולים

באפשרותכם לבחור באחד מבין שני מסלולים לצורך חישוב ההחזר, אותם מציעה החברה:

מסלול בסיסי

החברה מבצעת עבורך חישוב מוערך של גובה ההחזר, בהתאם למסמכים הנדרשים לחישוב שיסופקו על ידך, ומעבירה לך את התוצאה. בהמשך, הנך רשאי לבחור האם ברצונך להמשיך במימוש בקשת ההחזר מול רשויות המס באמצעות החברה או באופן עצמאי. עלות הטיפול הינה 9.5% מגובה החזר המס.

מסלול פרימיום

נעשה בליווי מלא של החברה מול רשות המיסים עד לקבלת החזר המס, וכרוך באיסוף המסמכים העיקריים הנחוצים על ידי החברה ובהגשת הבקשה עבורך. עלות הטיפול הינה 15% מגובה החזר המס.

;