השירותים שלנו - מיטב דש הלוואות

מימון לקבוצות רכישה

אחד הגורמים המשפיעים והמשמעותיים ביותר בקבוצות רכישה הוא הליווי הפיננסי. ברוב המקרים, הבנקים הם הגורם המלווה, אך לרוב הם אינם מלווים את קבוצת הרכישה בזמן של רכישת הקרקע. מיטב דש הלוואות מלווה את קבוצות הרכישה בתהליך רכישת הקרקע עד לשלב קבלת היתר, בו הבנק נכנס לתמונה.

היתרון המשמעותי ביותר של מיטב דש הלוואות הוא הזמן. תהליך החיתום (בדיקת סיכוני אשראי) יכול להימשך מספר חודשים, אך אנו במיטב דש הלוואות יודעים לעשות זאת במינימום זמן - הן למארגני הקבוצה והן לעמיתים בקבוצה. בנוסף, אנו מבצעים בדיקה של הפרויקט.

 

אשראי מגובה נדל"ן

מיטב דש הלוואות מעניקה אשראי כנגד שיעבוד נכס (נדל"ן). חשוב לציין כי לא מדובר במשכנתא, אלא בהלוואות גישור (בלון) לתקופה של עד 3 שנים.

 

 

  

 

;