שאלות ותשובות - אפיקי חיסכון

איך משפיעות הירידות בשווקים על החיסכון הפנסיוני שלי?

הכספים בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מושקעים בשוק ההון, כאשר לכל עמית או עמיתה קיימת חשיפה לאפיקי השקעה שונים, בהתאם למדיניות ומסלול ההשקעה שבה בחרו. 

עמיתים בקרנות הפנסיה שלא בחרו מסלול השקעה בעת ההצטרפות, צורפו אוטומטית למסלול ברירת מחדל המותאם לגילם. עמיתים מעל גיל 60 צורפו למסלול החשוף לנכסים סולידיים יחסית, בעוד שעמיתים בגיל 50 ומטה צורפו למסלול חשוף יותר למניות, בכפוף למדיניות ההשקעה המוצהרת של מיטב דש ובהתאם לתקנון הקרן.

ראוי להדגיש: מדיניות ההשקעה המוצהרת מהווה כ-70% מכספי קרן הפנסיה המקיפה, בכל מסלולי ההשקעה. עד 30% מנכסי המסלול מושקעים באגרות חוב מיועדות מסוג "ערד", המבטיחות תשואה שנתית של כ-4% שמנפיקה המדינה, כך שאחוז החשיפה המוצהר לשווקים נמוך בפועל יותר. 

הירידות בשווקים הסבו תשואות שליליות לרוב אפיקי ההשקעה והשפיעו על מרבית מסלולי ההשקעה. עמיתים שכבר החלו לקבל קצבת זקנה צפויים להרגיש את השפעת הירידות על הקצבה החודשית שלהם, שכן 40% מהכספים המיועדים לתשלומי הקצבה אצל עמיתי קרן הפנסיה המקיפה, ו- 100% מהכספים אצל עמיתי הקרן הכללית - גם הם מושקעים בשוק ההון.

מערך ההשקעות של מיטב דש, הנסמך על אנשי מקצוע מנוסים, עובד בשבילכם כל הזמן במטרה לצלוח את התקופה הקרובה בהתאם להתפתחויות בשווקים

האם נכון להגדיל או להקטין את הסיכון כעת בחיסכון הפנסיוני - וכיצד עושים זאת?

החלטה על שינוי בתמהיל ההשקעות של חיסכון לטווח ארוך צריכה להתקבל באופן שונה מהותית מההחלטה על ניהול כספים לטווח קצר עד בינוני בתיק ההשקעות. השווקים נסחרים כיום באווירה של פחד. כשמגפת הקורונה תיבלם, צפויה התאוששות של הכלכלה העולמית. לכן, ככל שטווח ההשקעה שלכם ארוך יותר ואין לכם צורך בשימוש בכספי החיסכון בעתיד הקרוב, כך הסיכון שלכם נמוך יותר, שכן עם חלוף הזמן גובר הסיכוי שהשווקים יתאוששו.

 שינוי מסלול ההשקעה (הן למסלול סולידי יותר והן למסלול אגרסיבי יותר), הוא פעולה הניתנת לביצוע בשירות עצמי בחשבון האישי, אך מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני, כדי לקבל תמונת מצב שתאפשר לכם לקבל החלטה מושכלת. 

מה יכולים לעשות לקוחות המחזיקים חיסכון לטווח בינוני - תיק השקעות, פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה?

לקוחות עם תיק מנוהל בחברת ניהול התיקים שלנו, יכולים להיעזר בנציג מקצועי שלנו, כדי לבדוק האם נדרש שינוי במדיניות ההשקעה, בהתאם לצרכיהם ולטווח ההשקעה.

לקוחות שברשותם קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון "בסט אינווסט", מומלץ שיידעו כי בתוכניות אלה מופעלים מסלולי השקעה מובנים, לרבות מסלולים המתמחים בהשקעה סולידית באגרות חוב וללא חשיפה מנייתית, לצד מסלולים אגרסיביים המושקעים 100% במניות. ניתן לנייד את הכספים בין המסלולים ללא אירוע מס וללא עלות תוך שלושה ימי עסקים ממתן ההוראה.

לקוחות "בסט אינווסט" יכולים לבצע עדכון מסלול השקעה באמצעות האפליקציה "בסט אינווסט" הזמינה להורדה לסמארטפונים מחנויות האפליקציות. לקוחות גמל להשקעה יכולים לעדכן את המסלול בשירות עצמי בחשבון האישי.

המעסיק הוציא אותי לחל"ת (חופשה ללא תשלום). מה קורה לכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שלי?

קרן הפנסיה ערוכה למצבים של הפסקת הפקדות, גם אצל לקוחות עצמאים וגם אצל לקוחות שכירים שהמעסיק הפסיק להפקיד עבורם.

לידיעתכם, בשלב זה, אין צורך  להודיע לנו על יציאה לחל"ת. ללקוחות שכירים, המעסיק ידווח לנו על כך ובהמשך גם על החזרה לעבודה. 

במצב של הפסקת הפקדות, מופעל מנגנון לשמירה על הזכויות הביטוחיות. המנגנון נכנס לפעולה באופן אוטומטי והוא שומר על הכיסויים הביטוחיים (למקרה נכות ושאירים) שהיו בתוקף, למשך 5 חודשים מתום ההפקדות. כלומר, תמשיכו להיחשב מבוטחים פעילים לכל דבר ועניין בתקופה זו. דמי הביטוח בתקופה זו יגבו מתוך יתרת החיסכון שצברתם בקרן.

אם הפסקת העבודה תימשך מעבר ל- 5 חודשים, ניתן להגיש בקשה ל"הסדר הארכת זכויות", המאפשרת הארכת ההסדר הבסיסי בעד 19 חודשים נוספים. באופן זה יתאפשר המשך הגבייה של דמי הביטוח מיתרת החיסכון בקרן עד 24 חודשים (כולל ה- 5 הראשונים, שניתנו אוטומטית), או עד תום תקופה השווה לתקופת רציפות ההפקדות האחרונה, אם הייתם פעילים פחות מ-24 חודשים, הנמוך מביניהם. גם בתקופה זו נשמרות הזכויות הביטוחיות במלואן.

מתי ניתן להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה?

אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה מוגדר כמצב רפואי המונע מכם לעבוד בעבודה המתאימה להשכלתכם, ניסיונכם או הכשרתכם. ניתן לתבוע זאת בתנאי שתוכלו להציג כי מצב רפואי זה הביא אתכם לנכות בהיקף של לפחות 25% (על פי קביעת רופא תעסוקתי) ולפרק זמן של 90 יום ומעלה. כמו כן, בכדי שהתביעה תתקבל, עליכם להיות מבוטחים פעילים (ביצוע הפקדות שוטפות או במסגרת תקופה של ריסק זמני, או "הסדר הארכת זכויות"). בנוסף, אם מקרה הנכות אירע בשל החמרה של מצב רפואי שהיה קיים לכם ערב כניסתכם לביטוח בקרן, חשוב לוודא שכבר הסתיימה תקופה בת 5 שנים ("תקופת אכשרה") ממועד התחלת הביטוח. עבור מקרה נכות שנגרם בשל מצב רפואי חדש לחלוטין או בעקבות תאונה, לא חלה הדרישה לתקופת אכשרה.

חשוב לדעת שהכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה (לאובדן כושר עבודה ושאירים) מסתיימים לכל המאוחר בגיל 67.

האם יש חשש לאי יציבות של קרן הפנסיה ותביעות המוניות בעתיד?

להערכתנו קרנות הפנסיה בישראל אינן חשופות לתביעות המוניות.

במקרה של אובדן כושר עבודה, אחד מתנאי הזכאות לתבוע הוא שהעמית יוצא לחופשת מחלה בת 90 יום ומעלה. כפי שידוע כיום, זמן ההתאוששות מרגע ההדבקה ועד רגע ההחלמה מנגיף הקורונה, הוא משמעותית קצר יותר (שבועות בודדים). לכן, הסבירות שתתקבלנה תביעות אובדן כושר עבודה בהקשר לנגיף החדש, נמוכה ביותר.

במקרה של כיסוי למקרה מוות, מכיוון שהכיסוי הביטוחי לשאירים מתבטל אוטומטית לכל המאוחר בגיל 67, ושיעורי התמותה בעקבות הנגיף הם נמוכים אצל חולים עד גיל 70, הרי שגם תביעות מסוג זה, צפויות להיות מעטות ביותר.

שאלות ותשובות - מידע ופעולות בחשבון האישי

אני מעוניין לקבל מידע ושירות מנציג מיטב דש. איך עושים זאת?

את מרבית המידע והפעולות ניתן לבצע בשירות עצמי באתר, ללא צורך בפנייה לנציג. עם זאת, בימים אלה נציגי השירות שלנו עובדים גם מהבית וזמינים לשירותכם. מומלץ לפנות אליהם באחד מהערוצים הבאים:

 • דוא"ל:  gemel@meitav.co.il
 • שליחת מסרון למספר 055-700361
 • שליחת הודעה בווטסאפ למספר 054-6333-888.
 • הודעה בעמוד הפייסבוק שלנו. 
איך אני נכנס לחשבון שלי באתר מיטב דש?

אין צורך בהרשמה, או בשם וסיסמה. לאחר לחיצה על הלינק "כניסה לחשבונך" תתבקש/י להזין מספר תעודת זהות וטלפון נייד. הסיסמה תשלח אליך בהודעת sms (בעלי טלפון כשר יקבלו את הסיסמה בהודעה קולית).

קיבלתי הודעת שגיאה בכניסה לחשבון שלי - מה הסיבה לכך?

באפשרותכם לפנות לנציג שירות ולברר את הסיבה, אך לפני כן כדאי לבדוק 3 סיבות שכיחות:

 1. הטלפון שהוזן אינו הטלפון שעדכנת בחברה.
 2. בכניסה לחשבון קטין יש להזין את מספר תעודת הזהות של ההורה. 
 3. לקוח ששוהה בחו"ל? ברשותך נייד ישראלי שבאמצעותו ניתן להתחבר או שביצעת עם נציג הרשמה לקבלת סיסמה בדוא"ל.

 בכל מקרה אחר יש לפנות לנציג שירות באמצעות מסרון למספר 055-700-3612.

באיזו תדירות מתעדכן המידע באזור האישי? האם נציגי השירות שלכם יודעים יותר?

היתרות הצבורות לרשותך ותנועות העברה בין מסלולים מתעדכנות אחת לחודש, לאחר שערוך חודשי שמבוצע לכל חשבון באופן פרטני. זהו גם המידע הזמין לנציגי השירות.

 עם זאת, מידע על הפקדות חדשות, יתרות הלוואה, סטטוס ביצוע לבקשות והודעות אישיות, מתעדכנים מדי יום ומומלץ לעקוב אחריהם בתדירות גבוהה יותר. ניתן לקבל באתר מידע נרחב על תשואות מסלולי ההשקעה בהם מנוהל החשבון שלכם. לנוחיותכם, ממתין לכם קישור באזור האישי, בעמוד המסלולים בחשבון. 

ביקשתי לשנות מסלול השקעה בחשבון. איך אני מוודא שזה קרה?

אין צורך לפנות לנציג שירות, מאחר שקיימות כמה דרכים לעקוב אחר הבקשה:

 • לאחר ביצוע הבקשה יישלח מסרון למספר הטלפון הנייד שלך, המעודכן במערכת. 
 • בתיבת "הודעות כלליות" ימתין לך אישור מפורט על ביצוע הפעולה.
 • לאחר העדכון החודשי באתר ניתן יהיה לראות את תנועות ההעברה במסלול המעביר ובמסלול החדש, שאליו נכנס הכסף.
כמה זמן עובר עד שפעולת שינוי המסלול מתבצעת – ומה העלות? בתוך כמה זמן תתבצע פעולת משיכה?

שינוי מסלול השקעה מתבצע לאחר 3 ימי עסקים מיום העסקים שבו הוגשה הבקשה. כך שאם הבקשה הוגשה ביום שישי, יום שאינו יום עסקים, המועד שעד אליו יבוצע השינוי במסלול יהיה יום רביעי.

פעולת שינוי מסלול השקעה הינה חלק מהשירות הניתן לעמיתים ואינה כרוכה בעמלות ועלויות נוספות. כמו כן, הבקשה לא מוגדרת כ"אירוע מס" ולא נדרש לשלם בעבורה מס הכנסה.

 משיכה מהחשבון תתבצע לאחר 4 ימי עסקים מיום העסקים שבו הוגשה הבקשה. ייתכן ויעברו יום-יומיים נוספים עד שהסכום שנמשך יופיע בחשבון העו"ש בבנק שלך.

 לתשומת ליבך: בשלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש, מתבצע שערוך כספים בחשבונות העמיתים. בקשות העברה/משיכה שמועד הביצוע שלהן נקבע לימים אלה, יבוצעו ביום העסקים הרביעי באותו חודש. ימי העסקים הינם ימי  א'-ה' עד השעה 18:30, לא כולל חגים ומועדי ישראל.

מתי אקבל את הדוח השנתי ואת אישורי ההפקדה לשנת 2019?

הדוחות השנתיים לשנת 2019 יהיו זמינים באזור האישי החל מסוף חודש מרץ 2020, תחת הלשונית "דו"חות תקופתיים".

 לקוחות עצמאיים, שימו לב: אין צורך להמתין לנציג לקבלת אישורים. בדו"ח השנתי המקוצר קיים עבורכם אישור הפקדה למס הכנסה, שאותו תתבקשו לצרף לדיווח השנתי לרשויות המס, יחד עם אישור לצורך הצהרת הון. 

איזה מידע זמין לי בחשבון האישי במיטב דש?

כל המידע על חשבונך זמין באתר. בין השאר, ניתן לראות בעמוד הראשי יתרות בחשבון ותנועות הפקדה מהחודש האחרון. בלחיצה על שורת היתרה תוכלו להיכנס לעמוד מצב הקופות ולקבל תמונת מצב רחבה על החשבון שלכם.  

בתפריט הימני זמינים עבורכם דוחות תקופתיים היסטוריים, יתרות הלוואה עדכניות ולוחות סילוקין, עמוד "סטטוס בקשות" עם מידע עדכני על בקשות משיכה ובקשות נוספות בחשבון, תיבת הודעות אישיות בה ניתן לצפות בהודעות אישיות ומסמכים שנשלחו אליכם על-ידי נציגי השירות, ותיבת הודעות כלליות בה יופיעו  מכתבים ואישורים שונים (אישור משיכה מפורט, אישור שינוי מסלול השקעה, אישורי הצטרפות ועוד).

מהן הפעולות המרכזיות שניתן לבצע דרך אתר מיטב דש?
 • עדכון מסלול ההשקעה במגוון המוצרים שלכם.
 • משיכת כספים לחשבון הבנק שלכם.
 • הפקת תדפיס ריכוז יתרות ואישורים נוספים (אישור יתרה, פירוט תנועות בחשבון, אישורי הצטרפות, אישור הפקדות שנתי לצרכי מס, הכנה למשיכת כספי פיצויים ועוד).
 • מתן הוראת מינוי מוטבים. 
 • עדכון מסלולי הביטוח - לעמיתי קרנות הפנסיה. 
 • שינוי אחוזי הכיסוי למקרה נכות ומוות - לעמיתי קרנות הפנסיה. 
 • הודעת ויתור על שארים - לעמיתי קרנות הפנסיה. 
 • עדכון פרטים אישיים ופרטי התקשרות.
 • עדכון סכומי הפקדה לקופת גמל להשקעה.

כתבות בנושאים כלכליים

;