לוחמות כורדיות ממשיכות להדוף את הצבא הטורקי, אך המחיר כבד

;