אחריות חברתית

האחריות והמעורבות החברתית מובנת בעשייה היומיומית ובאסטרטגית של מיטב דש השקעות. אנו פועלים ומקדמים תעסוקה בפריפריה ואף הקמנו שלוחה של מיטב דש השקעות בעמק הירדן בה מועסקים כ-100 עובדים בתחומי שוק ההון השונים. כיום מיטב דש השקעות נחשבת בין המעסיקים הגדולים בעמק הירדן.

במסגרת אחריות חברתית אנו פועלים לעשייה למען קידום ושיפור החברה הישראלית במגוון רחב של תחומים. בין היתר, אנו תורמים למגוון עמותות וארגונים בתחומי החינוך, החברה והבריאות וקידום העסקת אנשים עם מוגבלות.

במרוצת השנים אנו מלווים ומסייעים לעמותות וארגונים בהיבטים שונים כגון: הדרכה ולווי בשלבי ההקמה, תרומות כספיות לפעילות השוטפת בדגש על לווי ארוך טווח וכן עידוד התנדבות ומעורבות עובדים בקהילה.

;