5 יוני 2016
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

פחת הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב

אלכס זבז'ינסקי
5 יוני 2016
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי
גלובוס
סקירת מאקרו

עיקרי הדברים

 • מצבו של היצוא הישראלי לא כל כך טוב, אך הוא לא במשבר ומושפע מהגורמים החד פעמיים. התאוששות בענפי היצוא הריכוזיים שצפוי בהמשך השנה עשוי להצטרף לשיפור ביצוא שהחל מתחילת השנה בענפים קטנים יותר.
 • גידול באשראי הבנקאי העסקי ברבעון הראשון מעיד שהפעילות במשק ממשיכה להתרחב. גם האשראי הצרכני, כולל האשראי שלא לדיור, ממשיך לגדול.
 • העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.2% בעקבות ההתייקרות בסעיף הירקות והפירות. התחזית לשנה עומדת על 0.8%.
 • נתוני התעסוקה בארה"ב היו חלשים משמעותית מהציפיות. יחד עם זאת, עדיין מוקדם להסיק על האטה בשוק העבודה האמריקאי במיוחד נוכח הנתונים החיוביים האחרונים של הצריכה הפרטית ושוק הנדל"ן.
 • העלאת ריבית ה-FED תידחה להערכתנו לחודש ספטמבר. פחתו הסיכויים לשתי העלאות ריבית השנה.
 • הנתונים באירופה מצביעים על המשך התרחבות בכלכלה, אך בקצב מעט איטי מהרבעון הראשון. אלמלא הזעזועים הפוליטיים, הבנק המרכזי לא צפוי להשיק תמריצים חדשים, למעט אלה שמתחילים בחודש יוני.
 • הרעה בנתונים ביפן. "הצעדים האמיצים" בסתיו אותם הבטיח ראש ממשלת יפן עשויים לכלול כלים מוניטאריים לא שגרתיים שיתמכו בהרחבה הפיסקאלית.
 • הירידה ביבוא לסין והירידה במחירי הסחורות גרמו לפגיעה בפעילות התעשייתית בעולם בשנה האחרונה, בניגוד לשיפור בצריכה ובשוק העבודה. לאחרונה מסתמן שבשני המישורים המגמה השלילית הגיע לתחתית, מה שיכול לתמוך במגזר התעשייתי ובסחר החוץ בעולם במחצית השנייה של השנה. 

מאקרו ישראל.

מצב היצוא לא כל כך טוב, אך ההכרזות על המשבר היו מוקדמות מדי

בשבוע שעבר פרץ "משבר היצוא" בתקשורת למרות שהנתונים שעוררו רעש היו ידועים כבר כמה שבועות מאז פרסום נתוני היצוא החודשיים. למרות הירידה החדה ביצוא הסחורות בחודשים פברואר-אפריל, הכותרות על המשבר היו מוגזמות:

 • בשנת 2015 חלה עלייה בקצב הגידול הכמותי של היצוא (בנטרול שינוי המחירים) לעומת השנים הקודמות בשלושה מתוך ארבעת הענפים הגדולים של היצוא התעשייתי הישראלי. לעומת זאת, כמעט בכל הענפים הקטנים יותר נרשמה ירידה כמותית בשנה שעברה.
  מתחילת השנה נרשמה דווקא ירידה חדה ביצוא של הענפים הגדולים, אך היא לא מעידה הרבה, במיוחד בענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים. פעמים רבות בעבר החברות אינטל וטבע, הדומיננטיות בתחומים אלה, גורמו לשינויים חדים ביצוא על פני חודשי השנה וזאת כנראה משיקולים לוגיסטיים פנימיים. לעומת זאת, דווקא בענפים קטנים יותר וריכוזיים פחות, שבלטו לרעה בשנת 2015, נרשם שיפור ביצוא מתחילת השנה.
 • קצב הגידול של הייצור התעשייתי אף האיץ מעט בחודשים האחרונים.
 • התעשייה אינה מגייסת עובדים אבל גם לא מפטרת. בחצי השנה האחרונה מדד משרות שכיר בתעשייה אף רשם עלייה קלה.
 • לפי סקר המגמות בעסקים האחרון של הלמ"ס, לא ניכרת הרעה בציפיות להזמנות ליצוא, במיוחד בחברות מגזר השירותים. סקר החברות של בנק ישראל האחרון אכן מציין חולשה בהזמנות ליצוא בתעשייה, אך לא משבר חריף.
 • מספר המכולות שנטענו בנמלי ישראל ברבעון הראשון, נתון שיש לו מתאם גבוה ליצוא הסחורות, היה גבוה ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

גידול באשראי העסקי והפרטי במשק מעיד שהמיתון לא קרוב

החוב למשקי הבית ממשיך להתרחב בקצב מתגבר, הן החוב לדיור והן החוב שלא לרכישת דירה. סימן נוסף לכך שהמשק הישראלי לא עומד לקראת מיתון ניתן היה למצוא בנתוני האשראי הרבעוניים שהתפרסמו בשבוע שעבר. המגזר העסקי רשם גידול כמותי של כ-7.5 מיליארדים ₪ (0.9%), שעיקרו גידול בהלוואות בנקאיות. גידול בחוב הבנקאי אמור לשקף טוב יותר את הפעילות במשק מכיוון שהחוב החוץ בנקאי מושפע לעתים יותר מתנאי נגישות לשוק האג"ח מאשר מצרכים ספציפיים של החברות.

מאקרו עולם.

נתוני שוק העבודה בארה"ב לא אומרים הרבה על המצב הכלכלי, אלא על תוואי הריבית הצפוי

תוספת המשרות החדשות במגזר הפרטי במשק האמריקאי ירדה בשלושת החודשים האחרונים ב-42% לעומת שלושת החודשים הקודמים. הירידה בגיוסי העובדים נרשמה בענפים רבים. כל זה נשמע לא טוב, אך כדאי להמתין עם המסקנות. בשלושים השנים האחרונות היו שלושה מיתונים בארה"ב וקרוב ל-40 פעמים בהם מספר המשרות החדשות ירד בשלושה חודשים ביותר מ-40% בלי שזה הוביל לשינוי בשוק העבודה.

נתון שלילי נוסף השתקף בירידה המפתיעה במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים מ-55.7 ל-52.9 תוך ירידה ברכיב התעסוקה.

יחד עם זאת, לא היינו ממהרים להסיק מסקנות שמצבו של המשק האמריקאי מתדרדר. יתכן בכלל שהירידה בגיוסי העובדים נובעת מהירידה בהיצע העובדים הזמינים (תעסוקה מלאה), מה שיוביל בהמשך ללחצי שכר (היו דיווחים על כך בספר הבז' של ה-FED האחרון). נזכיר, שההוצאה הפרטית גדלה בחודש אפריל בקצב של 1%, הגבוהה ביותר מאז 2009. כמו כן, לאחרונה חלה האצה ברכישות הבתים. בסופו של דבר, גם תביעות דמי אבטלה, האינדיקאטור המוביל הטוב יותר לשוק העבודה, נמצאות ברמות נמוכות.

לפי שתי תחזיות ה-FED לצמיחה ברבעון השני המבוססות על הנתונים הכלכליים השוטפים, הצמיחה צפויה לעמוד על 2.5% (Atlanta GDP Now) ו-2.4% (New York Fed’s Nowcasting), רמה גבוהה משמעותית מהצמיחה בפועל ברבעון הראשון.

מה שכן אפשר להגיד ברמת וודאות גבוהה שה-FED יהיה זהיר. נוכח הנתונים, העלאת הריבית ביוני יורדת מסדר היום. גם יולי כנראה פחות על המפה. הסיכוי שתהיה השנה יותר מהעלאת ריבית אחת ירד משמעותית.

אירופה ממשיכה להתאושש. פחתו הסיכונים לתחזית הצמיחה

לפי מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים, המשק האירופאי ממשיך להתרחב בקצב מתון. יחד עם זאת, הממוצע של שני המדדים בחודשים אפריל-מאי ירדה ב-0.2% לעומת הממוצע של שלושת החודשים הראשונים של השנה, מה שיכול להעיד על האטה מסוימת בצמיחה ברבעון השני.

מדדי הסנטימנט בגוש האירו ממחישים אופי מוטה צריכה ושירותים של ההתאוששות הכלכלית. התמונה החיובית של הפעילות הצרכנית העכירה מעט אחרי פרסום המכירות הקמעונאיות באירופה אשר הצביעו על האטה בחודשים האחרונים.

מצב זה בא לידי ביטוי בהודעת הריבית של ה-ECB אשר ציין שיפור הדרגתי בפעילות המבוסס על הביקושים המקומיים לעומת החולשה ביצוא. הבנק העלה את תחזית הצמיחה לשנת 2015 מ-1.4% ל-1.6%, אך הותיר את התחזית ברמה של 1.7% לשנים 2017-2018 ללא שינוי. במקביל לעליית תחזית הצמיחה הבנק ציין שהסיכונים לתחזית פחתו.

בחודש יוני הבנק מתחיל לרכוש את האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה של החברות הלא פיננסיות. היקף הרכישות לא דווח אך הוא מוערך בכ-5 מיליארד אירו בחודש. כמו כן, החודש יתקיים מכרז ראשון להלוואות המוזלות לבנקים. נוכח מכלול הנסיבות לא נראה שה-ECB משיק צעדים חדשים כלשהם בחודשים הקרובים, אלא אם האירועים הפוליטיים הקרובים (Brexit או הבחירות בספרד) יובילו לפגיעה חמורה בשווקים הפיננסיים.

חולשה בנתונים ביפן. איזה צעדים אמיצים הבטיח ראש ממשלת יפן?

הנתונים הכלכליים ביפן ממשיכים לשקף די בבירור שהשפעת הצעדים הבלתי שגרתיים בהם נוקטים הממשלה והבנק המרכזי מתחילה להתפוגג. הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות התכווצו בשלושת החודשים האחרונים לעומת החודשים המקבילים בשנה שעברה.

לעומת זאת, נתוני שוק העבודה ממשיך להשתפר תוך גידול במשרות הפנויות לעומת כמות המובטלים ועלייה בשכר.

בנסיבות אלה, הכריז ראש ממשלת יפן כצפוי על דחיית העלאת המע"מ ב-2% משנת 2017 ל-2019. לעומת זאת, לאכזבת השווקים, לא הוכרזו צעדי הרחבה פיסקאלית מיידים, אלא ניתנה הבטחה ל"צעדים אמיצים" בסתיו. אולי ראש ממשלת יפן התכוון ל-"helicopter money"? אנחנו בשלב זה ממליצים עדיין להתרחק מהחשיפה הגבוהה ליפן.

בלימת הירידה בביקושים של סין ליבוא עשויה לבשר על שיפור צפוי במגזר התעשייה בעולם

במדינות רבות, כולל בישראל, אפשר לאפיין את פעילות המגזר היצוא והייצור כמיתון או האטה חריפה, אך שוק העבודה והצריכה הפרטית די משגשגים. רבים שואלים מהי הסיבה לכך והאם המצב יכול להימשך לאורך זמן?

בשבוע שעבר פרסמה קרן המטבע הבינלאומית עבודה שבה הצביעה על היבוא של סין כאחת הסיבות להאטה בסחר העולמי והפעילות התעשייתית. הירידה ביבוא לסין מתרחשת בגלל מספר שינויים שעובר המשק הסיני והעולמי בשנים האחרונות:

 • שינוי מבני בכלכלה הסינית במעבר מהדגשת ההשקעות והיצוא לצריכה ושירותים גרם לירידה חדה ביבוא מוצרי השקעה. לפי הממצאים בעבודה של קרן המטבע, הירידה בהשקעות אחראית על כ-50% מהירידה ביבוא לסין.
 • היצוא הסיני ירד בגלל הירידה בביקושים בעולם וגרם לירידה ביבוא שמשמש כתוצרת ביניים ליצוא. ירידה ביצוא אחראית על כ-40% מהקטנת היבוא.
 • היצרנים הסיניים מתמקדים בשוק המקומי ונוגסים בחלקם של המוצרים והשירותים המיובאים.

לאחרונה מופיעים סימנים שעשויים להצביע על כך שההאטה ביבוא לסין עברה את התחתית. ראשית כל, נתוני היבוא שמפרסמת סין מראים שבמבט על השינוי ב-12 החודשים האחרונים, קצב הירידה מתחיל להתמתן. גם נתוני היצוא לסין מיפן ואירופה משקפים שינוי המגמה השלילית.

השפעה שלילית נוספת על המגזר היצרני והיצואני בעולם מגיעה מהירידה בהשקעות במגר הנפט והסחורות האחרות. גם כאן יתכן והרע ביותר מאחורינו בעקבות ההתאוששות במחירי הנפט והזמן הרב שעבר מאז שהתחילו ירידות המחירים.

אם אכן המצב מתחיל להשתנות ושיא ההשפעה השלילית של הירידה ביבוא בסין והירידה במחירי הסחורות מאחורינו, נתחיל לראות בחודשים הקרובים שיפור באינדיקאטורים של הפעילות היצרנית וסחר החוץ בעולם.

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי – 2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ברוקראז' בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

05-06-2016                                         זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה;