רשימת נכסים רבעונית - מרץ 2016

מיטב דש גמל פאסיבי מדד מניות
מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% מניות
מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
מיטב דש גמל חכם בין 50 ל- 60 (מ"ה 103)
מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי
מיטב דש גמל חו"ל
קופת תגמולים ופיצויים מפעלי נייר חדרה
יובלים קופת גמל לחגים והבראה
מיטב דש גמל חכם 60+
יובלים-חופשה
מיטב דש גמל חכם בין 40 ל-50
יובלים קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה
מיטב דש פיצויים - מסלול סלע
מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%
מיטב דש פיצויים - מסלול שקלי
מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות
מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%
מיטב דש ביטחון
מיטב דש פיצויים - מסלול טווח קצר
מיטב דש גמל כללי
מיטב דש גמל מדדי
מיטב דש גמל טווח קצר
מיטב דש גמל שוהם כהלכה
מיטב מסלולית לפיצויים - מסלול אג"ח ללא מניות
מיטב דש פיצויים - מסלול כללי
מיטב דש פיצויים - מסלול שוהם כהלכה
מיטב דש פיצויים - רבת מסלולים
מיטב דש גמל שקלי
מיטב דש גמל מנייתי

רשימת נכסים מאוחדת

 

;