רשימת נכסים רבעונית - מרץ 2016

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי
מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות
מיטב דש השתלמות מסלול חכם מעל 6 שנות ותק
מיטב דש השתלמות אגח ממשלתי
מיטב דש השתלמות חו"ל
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
מיטב דש השתלמות מסלול חכם 3 עד 6 שנות ותק
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות
מיטב דש השתלמות מדדי
מיטב דש השתלמות טווח קצר
מיטב דש השתלמות שוהם כהלכה
מיטב דש השתלמות שקלי
מיטב דש השתלמות כללי


 רשימת נכסים מאוחדת

;