הודעות לבעלי מניות

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 14.3.2022. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 9.1.2022. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 1.8.2021. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 13.5.2021. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 27.4.2021. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 2.6.2020. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 29.1.2020. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 4.1.2021. להודעה המלאה לחצו כאן

 

;