הודעות לבעלי מניות

דו"ח פערי שכר בגין שנת 2021

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 28.6.2022. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 14.3.2022. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 9.1.2022. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 1.8.2021. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 13.5.2021. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 27.4.2021. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 2.6.2020. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 29.1.2020. להודעה המלאה, לחצו כאן.

זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום 4.1.2021. להודעה המלאה לחצו כאן

 

;