שירותי ברוקראז'

הברוקראז' של בית ההשקעות מיטב מספק מגוון רחב של שירותי קניה ומכירה, בתחום איגרות חוב, מניות, אופציות, תעודות סל ועוד.

בין היתר נמנים על לקוחותינו גופים מוסדיים כגון:
• בתי השקעות
• משקיעים מתוחכמים
• חברות תעשייתיות
• חברות ביטוח
קופות גמל וקרנות פנסיה
קרנות נאמנות 
• חברות תעודות סל
• משקיעים זרים

השירותים הניתנים:
• ביצוע פעילות מסחר ללקוחות מוסדים. 
• ניתוח הרכב הנכסים של הלקוח המוסדי, התמחות בגיבוש אסטרטגיה פיננסית.
• הפצת חומר כלכלי של מחלקת המחקר.
• לקוחותינו נהנים משירותי מחקר בתחום המיקרו והמאקרו וסקירות בזמן אמת בתגובה לאירועים כלכליים מהותיים.
• גמישות/מענה ספציפי לצרכי הלקוח המוסדי.
• מערכות מידע ומסחר.
• אנליזת חוב - ניתוח יכולת  החזר החוב של חברות.


לקוח פרטי? לקוחות פרטיים שמעוניינים בשירותי מסחר עצמאי בבורסה לחצו כאן.

*

 

;